توقف طولانی مدت نماد ها باعث شده تا تعداد زیادی از نماد ها در نمودارهایشان گپ بوجود آید. در مورد سایپا باید گفت نزدیکترین حمایت پیش روی این سهم ...

توقف طولانی مدت نماد ها باعث شده تا تعداد زیادی از نماد ها در نمودارهایشان گپ بوجود آید. در مورد سایپا باید گفت نزدیکترین حمایت پیش روی این سهم روی 107 تومان دیده می شود. این احتمال وجود دارد که پس از برخورد با این سطح سهم در صدد پر کردن گپ بوجود آمده حرکت کند اما این روز ها شکست حمایت ها را هم زیاد شاهد هستیم بنابراین نمیتوان با اطمینان بالا گفت که سایپا حمایت خواهد شد. سایپا اگر حمایت ذکر شده را از دست دهد حمایت بعدی روی 95 تومان دیده می شود.


1395/10/18 11:57
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...