بررسی نموداری چادرملو نشان می دهد که این سهم می تواند از قیمت های کنونی بازگشت داشته باشد...

بررسی نموداری چادرملو نشان می دهد که این سهم می تواند از قیمت های کنونی بازگشت داشته باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید کچاد می تواند با برخورد به سطح 181 تومان بار دیگیر تغییر جهت داشته باشد. عوامل بنیادی نشان می دهد که افزایش قیمت کچاد نمی تواند دور از ذهن باشد و یکی از نقاطی که سهم می تواند از آن جا برگردد جایگاه فعلی سهم است. پیش بینی می شود کچاد نهایتا در محدوده 178 تا 181 تومان حمایت شود و تغییر جهت دهد. در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی روی 165 تومان خواهد بود. اگر کچاد رشد کند اولین مقاومتی که در مسیرش دیده می شود در قیمت 213 تومان خواهد بود.


1395/10/18 09:37
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...