واکنش غشاذر نسبت به حمایتش مثبت بود و شاهد افزایش قیمت نسبی در این سهم هستیم...

واکنش غشاذر نسبت به حمایتش مثبت بود و شاهد افزایش قیمت نسبی در این سهم هستیم. طبق تصویری که مشاهده می کنیم پگاه آذربایجان روی سطح 149 تومان حمایت مهمی دارد. سهامداران این شرکت می توانند برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر، حد ضررشان را روی 147 تومان قرار دهند. اگر بخواهیم نسبت به ادامه رشد قیمت خوشبین باشیم باید منتظر عبور قیمت از 156 تومان (میانگین متحرک) بمانیم


1395/10/15 11:05
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...