کهرام با عبور از 257 تومان انتظار می رفت سهم روند رو به رشدی را آغاز کند اما نتوانست بالای مقاومت بماند...

کهرام با عبور از 257 تومان انتظار می رفت سهم روند رو به رشدی را آغاز کند اما نتوانست بالای مقاومت بماند و مجدد به حمایت 226 تومان نزدیک شده است. این سطح خط روند و مهمترین حمایت نزدیک سهم است و اگر شکسته شود حد ضرر سهامداران فعال خواهد شد. در صورت شکست حمایت، سطوح حمایتی بعدی می تواند قیمت های 205 تومان و 181 تومان باشد.


 


1395/10/15 09:36
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...