. این سهم که در یک ماه اخیر افت قابل توجهی داشته اکنون به سطح حمایتی اش رسیده است...

در مورد گروه سیمانی پیش تر هشدار دادیم که احتمال ریزش زیاد است و همین اتفاق هم افتاد. اکنون به بررسی نموداری سیمان سپاهان می پردازیم. این سهم که در یک ماه اخیر افت قابل توجهی داشته اکنون به سطح حمایتی اش رسیده است. این حمایت در قیمت 110 تومان قرار دارد که قیمت فعلی سهم محسوب می شود. هرچند با توجه به وضعیت بازار و گروه به نظر نمی رسد این حمایت بتواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد اما می تواند به عنوان حد ضرر برای دارندگان سهم ایفای نقش کند. در صورت شکسته شدن این حمایت، حمایت های بعدی در قیمت 100 تومان و 93 تومان خواهد بود.


1395/10/15 08:54
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...