در حال حاضر سهم با محدوده حمایت کف الگوی کنج صعودی رسم شده روبروست که..

سهام شرکت سرامیک صنعتی اردکان با نماد کسرا پس از آنکه در محدوده 425 تومان خط روند صعودی بلند مدتش را شکست، با افت نسبتا زیادی مواجه شد و تا محدوده 335 تومان پایین آمد.

در حال حاضر سهم با محدوده حمایت کف الگوی کنج صعودی رسم شده در سطح قیمت 318-320 تومان روبروست و در صورتی که به زیر این سطح نزول کند حدضرر دارندگان سهم فعال خواهد شد و می توان انتظار افت بیشتری در قیمت سهم را نیز داشت.

حمایت بعدی قیمت، 270 و بعد از آن 250 تومان خواهد بود.


1395/10/14 10:42
مهمان
نیلوفر فصاحت نیلوفر فصاحت
(تحلیلگر تکنیکی)
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...