با توجه به نزدیکی به روزهای پایان سال 95 و میزان فروش بیشتردراین زمان همچنین پرتقاضا بودن....

 

بررسی گزارش 9ماهه تولید و فروش  پارس خودرو

 

فروش شرکت در 3ماهه سوم سال مالی منتهی به  30/12/1395
 در جدول فوق میزان فروش  3ماهه  سوم سال مالی منتهی به  30/12/1395 شرکت  پارس  خودرو نمایش  داده شده است  که با  توجه به جمع فروش 12هزارو صد  میلیارد حدود 30 درصد از بودجه پیش بینی  فروش و درآمد ارائه خدمات را پوشش  داده است.(با توجه به عدم ارائه مبلغ فروش در مهرماه تنها  ماه های آبان و آذر گنجانده شده است.
 

(ارقام به میلیون ریال)

 

 

پیش بینی فروش در 3ماهه چهارم و پیش بینی جمع کل فروش در سال مالی منتهی به 30/12/1395

(ارقام به میلیون ریال)

در جدول بالا  ما با توجه فروش 3ماهه  سوم سال  مالی منتهی به 30/12/1395 پارس خودروبه  برآورد فروش و ارائه خدمات 3ماهه  چهارم و در آخر کل بودجه  سال  95 پرداختیم.
در این جدول  ما 3 فرض را  درنظر گرفتیم.
در فرض اول  با توجه به کمترین فروش ماه 3ماهه سوم که آبان  ماه می باشد (3.959105 میلیون ریال در 3ماه ضرب شده است)برای 3ماهه سوم در نظر  گرفتیم که با توجه به فروش حدود 28.7 هزار میلیارد ریالی  9ماهه و فروش پیش بینی 3 ماهه  چهارم به جمع فروش 40.6 میلیارد ریال  رسیدیم.
در فرض دوم با توجه به میانگین فروش ماه 2ماهه آبان و آذر (4.302.242میلیون ریال در 3ماه ضرب شده است)برای 3ماهه چهارم در نظر  گرفتیم که با توجه به فروش 28.7 هزار میلیارد ریالی  9ماهه و فروش پیش بینی 3 ماهه  چهارم به جمع فروش 41.7هزار میلیارد ریال رسیدیم.

در فرض سوم  با توجه به بیشترین فروش ماه 3ماهه سوم که مهر می باشد (4.645.379 میلیون ریال در 3ماه ضرب شده است)برای 3ماهه چهارم در نظر  گرفتیم که با توجه به فروش 28.7 هزار میلیارد ریال  9ماهه و فروش پیش بینی 3 ماهه  چهارم به جمع فروش 42.7هزار میلیارد ریال رسیدیم.
لازم بذکر است این شرکت در حال نهایی  شدن قرارداد با سیتروئن را پیش رو دارد  که می تواند تاثیر بسزایی در این شرکت داشته باشد.

 

صورت حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395

(ارقام به میلیون ریال)


 

همانطور که در جدول سود و زیان بالا قابل مشاهده است با  توجه به فروش  3ماهه سوم ارائه  شده و فروش 6ماهه در مجموع  این  دو  شرکت 28.7هزار میلیارد ریال در 9 ماهه فروش داشته است  که با حاشیه سود 10 درصدی به  سود حدود صفر ریال دست خواهد یافت.

با توجه به مفروضات پیش بینی شده برای میزان فروش و درآمد ارائه خدمات شرکت پارس خودرو و با توجه به اینکه شرکت حاشیه  سود حدود 10 درصدی را دارا می باشد  بهای تمام شده را محاسبه  کردیم که برای کارشناسی (1) به  سود 4 ریال، کارشناسی(2)8 ریال، کارشناسی (3)13 ریال رسیدیم.
با  توجه به نزدیکی به روزهای پایان سال  95 و میزان فروش بیشتردراین زمان  همچنین  پرتقاضا بودن محصولات  این شرکت و با  توجه به  سوابق  سالهای گذشته  و فروش های  22 بهمن  و پایان سال انتظارفروش بیشترمحصولات و قاعدتا رشد سود بیشتر را داریم.
همچنین با  نهایی شدن قرار داد سیتروئن  که گویا در روزهای آتی به سرانجام خواهد رسید می توان تحولی تازه و رشد مناسبی را در این شرکت مشاهده نمود.


عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...