• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  عملکردجذاب چدن بهمراه حواشی و تکنیکال این سهم بنیادی ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • احسان آقاسی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  چکارن 5%+
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات کفرا در محدوده مثبت
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کمنگنز حوالی سقف قیمت امروز
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  خودرو صف فروش
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  خساپا 5%-
  مهمان
 • احسان آقاسی
  (تحلیلگر)

  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...