• امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  شورای اتحادیه اروپا همچنین تحریم شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (اوپیک) را که از سال ۲۰۱۲ اعمال شده بود از دیروز لغو کرد.
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  شورای اتحادیه اروپا با اصلاح مصوبات قبلی، بانک صادرات لندن را از فهرست تحریم ها خارج کرد.
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نمادهاي معاملاتي لبوتان،كهرام
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کگل250تومان
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات رتکو همراه با صف خرید
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات کاذر حوالی کف قیمتی
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت درتمحرکه
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...