• امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  اتفاقاتی که در آخرین جلسه حراجی سکه در سال 96 رخ داد! ادامه مطلب
  مهمان
 • احسان آقاسی
  (تحلیلگر)

  در گودبای پارتی 96، کدام دسته خوشحال و چه کسانی ناراحت بودند؟ ادامه مطلب
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  شاراک 5%+
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کروی 4.8%+
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  ولبهمن همراه با تقاضا1993ريال
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  توقف نماد (زنگان1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد نماد اصلي
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  فنوال 4.5%+
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  عرضه اوليه شرکت گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك1) به روش ثبت سفارش *دوره ثبت سفارش ازساعت 10:00 لغايت ساعت 12:00 مي باشد. *دامنه قيمت در ثبت سفارش از مبلغ 1,335 ريال تا مبلغ 1,395 ريال مي باشد. *حداکثر سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي و حقوقي تعداد 2,200 سهم مي باشد.
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نمادهاي ( غشاذر)،(سهرمز)،(وسينا)،(قشرين)،(ورنا)،(خساپا)،(وساپا)
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...