• حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  نوسانات وساخت در کوتاه مدت تشکیل کانال صعودی داده است و اکنون سهم در کف آن قرار دارد.... بیشتر...
  251 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  این سهم پس از تکمیل اصلاح بار دیگر به سمت مقاومت حمله ور شد . وضعیت اندیکاتور ها اینبار بهتر از بار قبل است ... بیشتر...
  83 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  در صورتی که قیمت حمایت شود شاید سهم بتواند تا 215 تومان رشد داشته باشد... بیشتر...
  245 مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  تغییر رویه شرکت در فروش توانسته است به خوبی اثر گذار باشد و میزان فروش افزایش چشم گیری پیدا کرده است اما این سیاست می تواند هزینه مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی دیگر به نظر می رسد بهپاک در آخرین بودجه اش توازن میان میزان فروش کنجاله سویا و میزان خرید دانه سویا را رعایت ننموده است که جای علامت سوال دارد. در نهایت با توجه به مفروضات مطرح شده به نظر می رسد سودی حوالی... بیشتر...
  149 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  ارفع سهمیست که عملکرد فوق العاده ای از لحاظ بنیادی نسبت به سال قبل خود داشته و زیان سال 94 را به سود قابل توجهی بدل ساخته است... بیشتر...
  260 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  تا زمان شکسته نشدن حمایت این سهم ، فروش چندان منطقی نیست... بیشتر...
  126 مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  طی تماس های فراوانی که با شرکت های کاشی و حتی شرکت های فروش مواد اولیه رنگ و لعاب گرفته شده است ، به این نتیجه رسیدیم که برای پیش بینی اینده این شرکت 3 سناریو در نظر بگیریم. در تمام این سناریو ها فرض این است که فروش با همان درصد های گذشته و فروش صادراتی بیشتر از فروش داخلی باشد. طبق صورت سود وزیان پیش بینی شده ، میبینیم که اگر شرکت، افزایش قیمت در نرخ کاشی خود بدهد و مواد مصرفی خود را با نرخ های کمتر از سال گذشته بگیرد( طبق گفته یکی از... بیشتر...
  161 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  شسینا مقاومتی روی 1392 تومان دارد و از طرفی کف کانال صعودی است... بیشتر...
  197 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  با توجه به حمایت هایی که در نمودار ولبهمن دیده می شود احتمال دارد این سهم از قیمت 235 تومان تغییر جهت یابد... بیشتر...
  441 مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  با توجه به تحلیل انجام شده شرکت توسعه صنایع بهشهر از ارزش خالص دارایی های مناسبی برخوردار است و قیمت بازاری آن در حدود....... بیشتر...
  402 مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...