• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مجمع عادی سالیانه دوره منتهی به 30/12/1395 شرکت آسان پرداخت با حضور 95 درصدی سهامداران بیشتر...
  21 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  آموزش فشرده مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال (در حال ثبت نام) ادامه مطلب
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  نوسانات وساخت در کوتاه مدت تشکیل کانال صعودی داده است و اکنون سهم در کف آن قرار دارد.... بیشتر...
  250 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  این سهم پس از تکمیل اصلاح بار دیگر به سمت مقاومت حمله ور شد . وضعیت اندیکاتور ها اینبار بهتر از بار قبل است ... بیشتر...
  83 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  در صورتی که قیمت حمایت شود شاید سهم بتواند تا 215 تومان رشد داشته باشد... بیشتر...
  245 مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  غشهداب همراه با صف خرید
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...