• میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  بازار سرمایه کشور در شروع ماه پایانی سال 1396 ، در یکی از روزهای کم رمق خود ، با ثبت رشد زیر 10 واحد به کار خود در هفته جاری پایان داد. به نظر میرسد ، اقتصاد ایران در روزهای حساسی قرار گرفته است . نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته و واکنش سیاست گذار به این نوسانات ، عامل تعیین کننده ای... بیشتر...
  360 مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  شرکت نیروترانس در گزارش ماهانه (بهمن ماه)توانسته مبلغ 55757میلیون ریال فروش داشته باشد .... بیشتر...
  73 مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در ومعادن
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...