• حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  کانال ویژه تلگرامی دیلی تحلیل در آدرس جدید. دریافت سیگنال ها و اخبار در سریعترین زمان عضویت در کانال
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در ختوقا
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  شپلی از 5%- دوباره به 5%+ رسید.
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  تکنو همراه با صف خرید
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  ونفت 1 ریال مانده به 5%+
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  صف خرید 1.6میلیونی در خاهن
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات خفناور در 5%+
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کاهش قیمت در فاراک
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...